• Anfahrt mit PKW: via Friedrichsfelder Weg
  • Parkplatz Rothlochhütte, Rothlochweg